ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุสิต งอประเสริฐ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Dusit Ngoprasert
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาขอบเขตและแหล่งที่อยู่อาศัยของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2556
2 ประชากรและความหลากหลายของยีนในหมีควายและหมีหมา ณ ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินขนาดประชากรด้วยขนาดพื้นที่ที่สัตว์ครอบครอง: การประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์หมีควาย (Ursus thibetanus)
4 Estimating population size with correlated species presence area :
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินพฤติกรรมของหมีควายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นตัวชีวัดความสำเร็จของโครงการปล่อยหมีควายคืนสู่ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
6 สถานะภาพและการอนุรักษ์ของหมีควายและหมีหมาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย