ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ดุลพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
2 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
3 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี
ปี พ.ศ. 2554
4 การเลือกสรรกิจกรรมบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5 การพยากรณ์เพื่อวางแผนการจัดการพัสุดคงคลังของการไฟฟ้า :
ปี พ.ศ. 2552
6 การทำนายสาเหตุของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดสรรงบบำรุงรักษาแบบป้องกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2550
8 การประเมินโมเดลพยากรณ์จำนวนครั้งการเกิดไฟฟ้าขัดข้องภายใต้ปัจจัยเฉพาะของสายจำหน่ายเหนือดินของ กฟภ
9 การปรับปรุงสมรรถนะฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยระบบการหาตำแหน่งฟ้าผ่า