ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิลก ศรีประไพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานโดยการขึ้นรูปโลหะภายใต้อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาพฤติกรรมการดีดตัวกลับของโลหะแผ่น SAPH440 หลังการขึ้นรูปแบบบิดตัว ภายใต้เงื่อนไขมุมปิดด้านล่างของชิ้นงานที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาวัสดุเซรามิกวิศวกรรมเพื่อทำคมตัดของพันช์ขนาดเล็ก
4 การออกแบบและการพยากรณ์อายุแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
5 การออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคเสถียรภาพสำหรับงานขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
7 การปรับปรุงและซ่อมแม่พิมพ์หล่อฉีดอะลูมิเนียมโดยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์และสุญญากาศ [50]
8 การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นส่วนแผ่นอลูมิเนียมโครงสร้างประสิทธิภาพสูงชนิดวอลท์สตรัคเจอร์ ด้วยแรงดันของไหล [50]
9 การทำคาวีตีรีเฟลคเตอร์แสงคุณภาพสูงด้วยวิธีบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีการดึงลวด [50]
10 การออกแบบพั๊นช์โดยหลักการพลังงาน
11 การศึกษาอัตราส่วนอัดปริมาตรโพรงแบบที่มี ต่อการไหม้บนชิ้นงานฉีดพลาสติก ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
12 การศึกษาพฤติกรรมความแข็งเครียดจากการเปลี่ยนรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อน SAPH440
13 การศึกษาการดีดตัวกลับของโลหะแผ่น SAPH 440 และหาสมการอย่างง่าย ในการพยากรณ์ค่าการดีดตัวกลับและแรงในการขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2550
14 การประยุกต์เทคนิคการขึ้นรูปเรลเฟรมเพื่อใช้กับกระบวนการผลิต ชัสซีสยานยนต์ [50]
15 การปรับปรุงและซ่อมแม่พิมพ์หล่อฉีดอะลูมิเนียมโดยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์และสุญญากาศ
16 การทำคาวีตีรีเฟลคเตอร์แสงคุณภาพสูงด้วยวิธีบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีการดึงลวด
17 การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นส่วนแผ่นอลูมิเนียมโครงสร้างประสิทธิภาพสูงชนิดวอลท์สตรัคเจอร์ ด้วยแรงดันของไหล
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาและสร้างชุดควบคุมการตัดวัสดุความเที่ยงตรงสูงด้วยเลเซอร์
ปี พ.ศ. 2544
19 การพัฒนาเครื่องกัดเซาะโลหะแกนตั้งความเที่ยงตรงสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
20 เครื่องกัดเซาะแกนตั้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์