ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรง โยธารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดำรงค์ โยธารักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2549 1
6 2546 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2553
2 การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาสิทธิชุมชน กรณีผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการศึกษาสิทธิชุมชน กรณีผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
5 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดินระบบนิเวศให้แก่ลุ่มน้ำปากพนัง และสร้างระบบการจัดการประตูระบายน้ำแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดินระบบนิเวศให้แก่ลุ่มน้ำปากพนัง และสร้างระบบการจัดการประตูระบายน้ำแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2546
7 พลวัตที่นำไปสู่ภาวะการติดยาเสพติดและกลไกรองรับปัญหาในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง