ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรง เสียมไหม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการการศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
2 สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา :เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3 สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการการศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้