ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ฐานดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดำรงค์ ฐานดี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสปอตการประชาสัมพันธ์ชุดทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5
ปี พ.ศ. 2554
2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวบันเทิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการสืบทอดนาฎศิลป์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับชุมชนออนไลน์
7 ข่าวการเมืองทางโทรทัศน์มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย
8 ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการอนุรักษ์และการพัฒนาการแสดงโขน
ปี พ.ศ. 2535
9 ปัญหาการรวมเกาหลี (พ.ศ. 2530-2533)
ปี พ.ศ. 2533
10 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยากับการศึกษาสาขาครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2529
11 รัฐในโลกที่สามกับนโยบายการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2516
12 ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมือง