ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2543 2
3 2541 1
4 2539 1
5 2535 1
6 2534 1
7 2533 1
8 2531 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2543
2 การรวมกลุ่มทางการเมืองของ "ส.ส. อีสาน" พ.ศ. 2476-2494
3 การรวมกลุ่มทางการเมืองของ "ส.ส.อีสาน" พ.ศ.2476-2494
ปี พ.ศ. 2541
4 แนวคิด บทบาท และปัญหาในการพัฒนาของผู้นำสตรีชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2539
5 ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2535
6 ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล
ปี พ.ศ. 2534
7 ชาวจีนในอำเภอสองแห่งของจังหวัดยโสธร : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2533
8 แนวคิด บทบาท และปัญหาในการพัฒนาของผู้นำสตรีชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2531
9 ชาวจีนในอำเภอสองแห่งของจังหวัดยโสธร : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี