ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร ถิ่นถา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2548 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี
2 การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2558
3 การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
4 ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2548
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี