ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์ : การเตรียมคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา
2 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์:การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)
ปี พ.ศ. 2555
4 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก
ปี พ.ศ. 2554
5 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก