ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลฤดี หอมดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนากระบวนการให้แรงเฉือนทั้งแบบควบคุมระดับความเค้นและอัตราความเครียด สำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการให้แรงเฉือนทั้งแบบควบคุมระดับความเค้นและอัตราความเครียด สำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนากระบวนการให้แรงเฉือนทั้งแบบควบคุมระดับความเค้นและอัตราความเครียด สำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือน ในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือน ในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือนในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือนในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาผลของน้ำหนักบรรทุกต่อการทรุดตัวและกำลังของดินลหอบภายใต้การกระทำเพื่อเพิ่มและลดปริมาณความชื้นในดิน
9 การทรุดตัวของดินลมหอบเนื่องจากความเปียกชื้นและการบรรทุกน้ำหนักในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
10 การทรุดตัวของดินลมหอบเนื่องจากความเปียกชื้นและการบรรทุกน้ำหนักในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาผลของความชื้นที่เพิ่มระหว่างกระบวนการให้แรงเฉือน ในการทดสอบแรงอัดสามแกน