ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลฤดี สงวนเสริมศรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
2 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
4 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2553
5 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
6 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
7 การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
8 การเปรียบเทียบนิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัส Influenza A สายพันธ์ H5N1 และ H1N1 จาก Reverse genetic virus
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งการเจริญของ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidis
10 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก(H5N1)
12 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
13 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2550
14 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
15 การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)
ปี พ.ศ. 2548
17 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว