ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลยา เทียนทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต : รายงานวิจัย
2 การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการจัดทำสารานุกรมตะวันออกกลาง
4 นโยบายการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย : แบบอย่างและบทเรียนสำหรับประเทศไทย
5 เปรียบเทียบนโยบายการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศมุสลิมในเอเชีย ศึกษากรณี : มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี
ปี พ.ศ. 2550
6 รัฐกับพหุสังคมในประเทศอิหร่าน ศึกษากรณี : ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ด
ปี พ.ศ. 2549
7 ทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยต่ออิหร่านยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
9 ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่ เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย