ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดร. วรี ติยะบุญชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรี ติยะบุญชัย
- วรี ติยะบุญชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
2 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
4 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. วรี ติยะบุญชัย + น.ส.ภัทราวีร์ เนียมเปรม
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนากรดไฮยาลูโรนิคไลโปโซมเพื่อนำสารผ่านผิวหนังด้วยอัลตร้าซาวด์
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาลอโซนเมธทิวอีเทอร์นาโนพาร์ติเคิลเพื่อต้านเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก
8 การพัฒนาครีมเคอร์คิวมินอยด์ไขมันแข็งขนาดนาโนในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากรดไฮยาลูโรนิคไลโปโซมเพื่อนำสารผ่านผิวหนังด้วยอัลตร้าซาวด์
10 การพัฒนาครีมเคอร์คิวมินอยด์ไขมันแข็งขนาดนาโนในระดับโรงงานต้นแบบ
11 การพัฒนาครีมเคอร์คิวมินอยด์ไขมันแข็งขนาดนาโนในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
13 การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
14 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะจากไฟโบรอินและกรดไฮยาลูโรนิก ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
16 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
17 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
18 การพัฒนาโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะจากไฟโบรอินและกรดไฮยาลูโรนิก ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
19 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
20 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
22 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
23 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
24 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
25 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
26 การพัฒนาโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะจากไฟโบรอินและกรดไฮยาลูโรนิก ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
27 การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบ อนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
28 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
29 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
30 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
31 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
32 สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2552
33 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
34 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค เฮโมรายิกเซพติซีเมียด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูลเลชัน
35 การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
37 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
38 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
39 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพรต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
40 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
41 ผลของของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
42 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
43 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
45 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
46 การพัฒนาระบบนำส่งยานาโนพาร์ติเคิลโดยใช้โพลีเมอร์ที่ละลายได้ดีในน้ำ
47 การพัฒนา แอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
48 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
49 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบทางคลีนิกของผลิตภัณฑ์ทาภายนอก สำหรับแก้อักเสบจากแมลงกัดต่อย
50 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยาฆ่าเชื้อแบบธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จำพวกสปา
51 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
52 การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
54 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
55 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
56 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
57 การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี โซลิดไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
58 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมธัยโรซิเนสของโปรตีนไหมเซอริซิน
ปี พ.ศ. 2550
59 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
60 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
61 การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
62 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
63 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
65 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
66 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
67 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2549
68 ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
69 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
70 การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
71 ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
72 การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล
73 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
ปี พ.ศ. 2548
74 การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
75 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
76 การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
77 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
78 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
79 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
ปี พ.ศ. 2547
80 การตั้งตำรับและการพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยโพลีเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
81 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
82 การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงสาบ
83 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
84 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ