ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรุณี มูลโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะยงชิด
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวอินทรีย์กึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น
5 การยึดอายุการเก็บรักษาเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ปี พ.ศ. 2550
6 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตเพื่อลดการยุบตัวของขนมปัง
ปี พ.ศ. 2549
7 ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
8 กล้วยน้ำว้าผง
9 กระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2545
10 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง
11 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง / ดรุณี มูลโรจน์
12 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง