ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรุณี มูลโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะยงชิด
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวอินทรีย์กึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น
5 การยึดอายุการเก็บรักษาเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
6 ปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยอบแผ่น
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตเพื่อลดการยุบตัวของขนมปัง
8 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการยุบตัวของขนมปัง
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
10 กล้วยน้ำว้าผง
11 กระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2545
12 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง
13 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง / ดรุณี มูลโรจน์
14 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง