ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรุณวรรณ สุขสม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
2 เสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์ 6
3 ยรรยงค์ พานเพ็ง 5
4 อรรถกร ปาละสุวรรณ 4
5 สุพรรณ สุขอรุณ 3
6 ฮิโรฟุมิ ทานากะ 3
7 ธันยากานต์ วรเศรษฐวัฒน์ 2
8 วรีรัตน์ เกตุเต็ง 2
9 Attakorn Palasuwan 2
10 ชัชฏาภรณ์ พิทักษ์เสถียรกุล 2
11 Daroonwan Suksom 2
12 Suphan Soogarun 2
13 Chatchadaporn Pitaksathienkul 2
14 วันชัย บุญรอด 1
15 คนางค์ ศรีหิรัญ 1
16 อติกานต์ เกนี่ 1
17 ณธีรา เฮงเจริญ 1
18 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 1
19 โรงพยาบาลราชวิถี 1
20 เทพ หิมะทองคำ 1
21 ทัศนา จารุชาต 1
22 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
23 เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช 1
24 สราวุธ จันทร์แสง 1
25 นภัสกร ชื่นศิริ 1
26 ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ 1
27 University of Texas. Department of Kinesiology and Health Education 1
28 Tanaka, Hirofumi 1
29 พัทธวรรณ ละโป้ 1
30 Anne Sophie Rousseau 1
31 Rousseau, Anne Sophie 1
32 Irene Margaritis 1
33 กรณิการ์ สวนคล้าย 1
34 ดวงดาว นันทโกมล 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 1
36 Suphan Soogakun 1
37 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
38 วีรพัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
39 เกษมกิจ รุ่งอุดม 1
40 ฉัตรดาว อนุกูลประชา 1
41 ณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล 1
42 เจตทะนง แกล้วสงคราม 1
43 อี๊ด ลอประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 5
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 1
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลฉับพลันของการนวดไทยที่มีต่อการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด
2 ผลของการเปรียบเทียบการออกกำลังกายในน้ำอุ่นและน้ำเย็นต่อการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้กังหันลมของเล่นที่มีต่อการทำงานของปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุ
4 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบสลับช่วงที่ความหนักสูงและที่ความหนักสูงมากต่อการใช้พลังงาน องค์ประกอบของร่างกาย และการทำงานของหลอดเลือดในเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
6 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแบบสลับช่วงระหว่างในสนามและนอกสนามที่มีต่อความทนต่อความเมื่อยล้าและความสามารถในการแสดงทักษะเทนนิสของนักกีฬาเทนนิสระดับเยาวชน
7 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่อง และการฝึกแอโรบิกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
8 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
9 ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย
10 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2554
11 ผลของการออกกำลังกายฉับพลันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและอาการในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
12 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วนและระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
13 อุบัติการณ์การบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลทีมชายของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
14 ผลของการออกกำลังกายเป็นประจำ และการบริโภคอาหารต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ : รายงานผลการวิจัย
15 The effect of oxidant stress and its relation to physiological performance in Thai athletes
ปี พ.ศ. 2553
16 ผลของการฝึกมิราเคิลไทซิประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะและไขมันในเลือดในหญิงสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
17 ผลของการฝึกเต้นสเตปแอโรบิกร่วมกับการใช้แรงต้านต่อสุขสมรรถนะและระดับไขมันในเลือด ในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
18 ผลของการฝึกเต้นสเตปแอโรบิกร่วมกับการใช้แรงต้านต่อสุขสมรรถนะและระดับไขมันในเลือด ในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
19 ผลของการฝึกแอโรบิกแบบช่วงหนักสลับเบาผสมผสานกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อสุขสมรรถนะและหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
20 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อการเผาผลาญพลังงานและสุขสมรรถนะของหญิงภาวะน้ำหนักเกิน
21 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการวิ่งสมาธิต่อสุขสมรรถนะและอาการข้างเคียงของการมีประจำเดือน ในหญิงกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนและมีอาการปวดประจำเดือน
22 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการวิ่งสมาชิกต่อสุขสมรรถนะและอาการข้างเคียง ของการมีประจำเดือนในหญิงกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนและมีอาการปวดประจำเดือน
23 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อการเผาผลาญพลังงาน และสุขสมรรถนะของหญิงภาวะน้ำหนักเกิน
ปี พ.ศ. 2550
24 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ ระหว่างหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและหญิงที่มีน้ำหนักปกติ
ปี พ.ศ. 2549
25 การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุ