ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรุณวรรณ สุขสม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10
2 เสาวลักษณ์ สุนทราลักษณ์ 6
3 ยรรยงค์ พานเพ็ง 5
4 อรรถกร ปาละสุวรรณ 4
5 สุพรรณ สุขอรุณ 3
6 ฮิโรฟุมิ ทานากะ 3
7 Attakorn Palasuwan 2
8 ธันยากานต์ วรเศรษฐวัฒน์ 2
9 ชัชฏาภรณ์ พิทักษ์เสถียรกุล 2
10 Chatchadaporn Pitaksathienkul 2
11 วรีรัตน์ เกตุเต็ง 2
12 Daroonwan Suksom 2
13 Suphan Soogarun 2
14 Irene Margaritis 1
15 Anne Sophie Rousseau 1
16 กรณิการ์ สวนคล้าย 1
17 ดวงดาว นันทโกมล 1
18 ทัศนา จารุชาต 1
19 Rousseau, Anne Sophie 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 1
21 วีรพัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ 1
22 ฉัตรดาว อนุกูลประชา 1
23 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
24 ณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล 1
25 เจตทะนง แกล้วสงคราม 1
26 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
27 พัทธวรรณ ละโป้ 1
28 Suphan Soogakun 1
29 คนางค์ ศรีหิรัญ 1
30 ณธีรา เฮงเจริญ 1
31 เทพ หิมะทองคำ 1
32 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 1
33 เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช 1
34 เกษมกิจ รุ่งอุดม 1
35 อี๊ด ลอประยูร 1
36 อติกานต์ เกนี่ 1
37 วันชัย บุญรอด 1
38 University of Texas. Department of Kinesiology and Health Education 1
39 นภัสกร ชื่นศิริ 1
40 ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ 1
41 Tanaka, Hirofumi 1
42 โรงพยาบาลราชวิถี 1
43 สราวุธ จันทร์แสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 6
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลฉับพลันของการนวดไทยที่มีต่อการตอบสนองของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด
2 ผลของการเปรียบเทียบการออกกำลังกายในน้ำอุ่นและน้ำเย็นต่อการทำงานของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้กังหันลมของเล่นที่มีต่อการทำงานของปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุ
4 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบสลับช่วงที่ความหนักสูงและที่ความหนักสูงมากต่อการใช้พลังงาน องค์ประกอบของร่างกาย และการทำงานของหลอดเลือดในเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2556
5 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่อง และการฝึกแอโรบิกแบบ หนักสลับเบาที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
6 ผลของการเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
7 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแบบสลับช่วงระหว่างในสนามและนอกสนามที่มีต่อความทนต่อความเมื่อยล้าและความสามารถในการแสดงทักษะเทนนิสของนักกีฬาเทนนิสระดับเยาวชน
8 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่อง และการฝึกแอโรบิกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
9 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
10 ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อคาร์โบไฮเดรตออกซิเดชั่น และระยะเวลาการออกกำลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย
11 การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงบนพื้นราบที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลของการออกกำลังกายฉับพลันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและอาการในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
13 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วนและระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
14 อุบัติการณ์การบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลทีมชายของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15 ผลของการออกกำลังกายเป็นประจำ และการบริโภคอาหารต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ : รายงานผลการวิจัย
16 The effect of oxidant stress and its relation to physiological performance in Thai athletes
17 The effect of oxidant stress and its relation to physiological performance in Thai athletes
ปี พ.ศ. 2553
18 ผลของการฝึกมิราเคิลไทซิประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะและไขมันในเลือดในหญิงสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
19 ผลของการฝึกเต้นสเตปแอโรบิกร่วมกับการใช้แรงต้านต่อสุขสมรรถนะและระดับไขมันในเลือด ในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
20 ผลของการฝึกเต้นสเตปแอโรบิกร่วมกับการใช้แรงต้านต่อสุขสมรรถนะและระดับไขมันในเลือด ในหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
21 ผลของการฝึกแอโรบิกแบบช่วงหนักสลับเบาผสมผสานกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อสุขสมรรถนะและหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
22 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อการเผาผลาญพลังงานและสุขสมรรถนะของหญิงภาวะน้ำหนักเกิน
23 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการวิ่งสมาธิต่อสุขสมรรถนะและอาการข้างเคียงของการมีประจำเดือน ในหญิงกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนและมีอาการปวดประจำเดือน
24 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการวิ่งสมาชิกต่อสุขสมรรถนะและอาการข้างเคียง ของการมีประจำเดือนในหญิงกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนและมีอาการปวดประจำเดือน
25 การเปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกพร้อมกับการใช้แรงต้าน ที่มีต่อการเผาผลาญพลังงาน และสุขสมรรถนะของหญิงภาวะน้ำหนักเกิน
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ ระหว่างหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและหญิงที่มีน้ำหนักปกติ
ปี พ.ศ. 2549
27 การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุ