ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุพล เกษไธสง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2556 1
3 2553 1
4 1086 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายกัญชร วรวิทยกิจ เป็นนักศึกษาปริญญาโท
2 การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์เมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) โดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสาร Ethyl methanesulfonate
ปี พ.ศ. 2556
3 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นายดนุพล เกษไธสง เป็นคปก.
ปี พ.ศ. 2553
4 การตอนสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การสะสมปริมาณแอนโทไซยานินในผักไมโครกรีนภายใต้ระบบการปลูกด้วยแสงจากหลอด Light-emitting diodes
6 ลักษณะทางเคมีกายภาพของสตาร์ทและสมรรถนะการรวมตัวของคุณภาพการบริโภคในข้าวโพดข้าวเหนียว