ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนัย หวังบุญชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2548 1
3 2538 1
4 2537 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากทัศนคติของบัณฑิตและความต้องการของนายจ้าง
ปี พ.ศ. 2548
2 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากทัศนคติของบัณฑิต และความต้องการของนายจ้าง
ปี พ.ศ. 2538
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2537
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากทัศนคติของบัณฑิตและความต้องการของนายจ้าง