ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนัย บุณยเกียรติ,
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดนัย บุณยเกียรติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพ์ใจ สีหะนาม 8
2 นิธิยา รัตนาปนนท์ 8
3 มณีฉัตร นิกรพันธุ์ 4
4 พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล 4
5 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
6 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 2
7 อิทธิสุนทร นันทกิจ 2
8 วีณัน บัณฑิตย์ 2
9 พรพิมล ศรีทองคำ 2
10 กมล เลิศรัตน์ 2
11 จริงแท้ ศิริพานิช 2
12 พิชญา บุญประสม พูลลาภ 2
13 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล 2
14 ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน 2
15 โชคชัย ไชยมงคล 2
16 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 2
17 นพพล จันทร์หอม  2
18 มาโนช ปราครุฑ 2
19 พลกฤษณ์ มณีวระ 1
20 ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ 1
21 นฤมล อุปละ 1
22 ทองใหม่ แพทย์ไชโย 1
23 กิตติศักดิ์ เรือนมา 1
24 สุระศักดิ์ ชาญชำนิ 1
25 ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ  1
26 โสระยา ร่วมรังษี 1
27 ดรุณี นาพรหม 1
28 ประยูรณ์ สีมาจันทร์  1
29 วุฒิพงศ์ ปัญโญ 1
30 กิตติศักดิ์ เรือนมา  1
31 ชูชีพ มัยราช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 1
7 2546 3
8 2542 1
9 2541 1
10 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2554
2 การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล
3 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหวานที่ผ่านการลดอุณหภูมิ โดยใช้ระบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2553
4 ความเสียหายจากการกดทับกันของผลส้มสายน้ำผึ้ง โดยการจำลองการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง
ปี พ.ศ. 2552
5 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
6 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปวยเหล็ง
7 การพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง และการทดสอบเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72
ปี พ.ศ. 2550
9 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2546
10 การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2 ในผลลำใย
11 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย
12 การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2 ในผลลำไย
ปี พ.ศ. 2542
13 การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของน้อยหน่าฝ้ายในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
14 คุณภาพทางอากาศ-เคมีหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรี่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลของผักจำนวน 25 ชนิด
16 ผลของสารเคลือบผิวและอุณหภูมิที่เก็บรักษาต่อปริมาณแก๊สในผลและส่วนประกอบทางเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
17 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟพร้อมปรุงที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
18 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมห่อพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟพร้อมปรุงที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
19 Effect of Vaccuum Cooling on Physico-chemical Properties of Holy Basil(Ocimum Sanctum Linn.)
20 Physiological and Physico-chemical Responses of Sai Nam Phueng Tangerine to Commercial Coatings
21 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัย และพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
22 Physico-chemical changes during growth and maturation of tangerine friut cv
23 Effect of Vacuum Cooling and Packaging on Physico-Chemical Properties of "Red" Holy Basil
24 Effect of Vacuum Cooling Operation Parameters on Cooling Time and Weight Loss of "Red" Holy Basil
25 Relationship between Susceptibility to Anthracnose Disease and Antifungal Compounds Content in Fruit Latex of Thai Mango
26 ผลของการลดอุณหภูมิด้วยระบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปวยเล้ง
27 Assessment of soluble solids of strawberry fruit cv. No. 80 using NIR technique
28 Effect of fruit size and coating material on quality of tangerine friut cv
29 Effect of peroxyacetic acid, peroxycitric acid, sodium bicarbonate, potassium sorbate, and potassium metabisulfite on the control of green mold in Sai Nam Phueng tangerine friut
30 Effect of Vacuum Cooling and Different Storage Temperatures on Physico-Chemical Properties of Broccoli