ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนัย กิตติภรณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ดนัย กิติภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการลดมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) สำหรับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคยดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยขญี่ปุ่น (JTEPA)
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)
4 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพัน ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)