ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณิตชาธร ภาโนมัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์)
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อระดับไขมันในเลือด(cholesterol และ triglyceide) ในบุคลากร
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
4 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
5 การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยการใช้ค่าคะแนนและแรงจูงใจทางบวก
ปี พ.ศ. 2552
6 การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยการใช้ค่าคะแนนและแรงจูงใจทางบวก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อภาวะอ้วนและระดับไลโปโปรตีนของบุคลากรโรงพยาบาลหล่มสัก
8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี