ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบตรวจวัด และบริหารจัดการระบบเครือข่ายตรวจจับแบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการวิจัยต้นแบบระบบอ่านมาตรแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2544
5 โครงการบอร์ดสำหรับพัฒนาโทรศัพท์แบบไอพี
ปี พ.ศ. 2542
6 การพัฒนาสร้างบอร์ดเชื่อมต่อแบบ Eternet
ปี พ.ศ. 2539
7 การพัฒนาสร้างต้นแบบทางอุตสาหกรรมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดใหญ่ชนิดดิจิตอล (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาสร้างต้นแบบทางอุตสาหกรรมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดใหญ่ชนิดดิจิตอล ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2536
9 การพัฒนาสร้างต้นแบบทางอุตสาหกรรมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดใหญ่ชนิดดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2533
10 ตู้ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก