ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพร ไทยจงรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2548 3
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การค้าชายแดนไทย กัมพูชาระหว่าง ค.ศ. 1863 1953 : จากเอกสารฝรั่งเศส
2 หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอจดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอจดหมายเหตุ กระทรวงการต่างประเทศ ฝรั่งเศส
3 การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของฝรั่งเศส พ.ศ.2436 - 2450
ปี พ.ศ. 2548
4 สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ
5 สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ. 2518-2522 ศึกษา "ภูมิภาค"ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ
6 สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ