ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพงษ์ อารีมิตร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยลวดอัดแรงแบบประชิดผิวแบบมีอุปกรณ์ยึดรั้ง
2 การเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยลวดอัดแรงแบบประชิดผิว
ปี พ.ศ. 2553
3 การเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยลวดอัดแรงแบบประชิดผิว
4 ผลกระทบการกัดกร่อนของเหล็กต่อคุณสมบัติพื้นฐานด้านพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2550
5 ผลกระทบของการกัดกร่อนของเหล็กเสริมต่อคุณสมบัติพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลกระทบของการกัดกร่อนของเหล็กเสริมต่อคุณสมบัติพลศาสตร์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้าม