ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐธิดา ภัคพยัต
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2553 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสูตรตำรับโคเอนไซม์คิวเทนไมโครอิมัลชันเพื่อประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง
2 การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัสชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟริร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาสูตรตำรับโคเอนไซม์คิวเทนไมโครอิมัลชันเพื่อประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัสชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟริร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายและการละลายของซิมวาสแตตินไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน