ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐติยา เตียวตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 2
4 2554 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอาร์โอ 5072759 + ยาคลอแรมบูซิล,ยาริทูซิแมบ+ ยาคลอแรมบูซิล หรือยาคลอแรมบูซิลเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์ชนิดเรื้
ปี พ.ศ. 2557
2 คะแนนสำหรับการพยากรณ์การเกิดภาวะความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
3 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4 คะแนนสำหรับการพยากรณ์การเกิดภาวะความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
5 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอาร์โอ 5072759 + ยาคลอแรมบูซิล,ยาริทูซิแมบ+ ยาคลอแรมบูซิล หรือยาคลอแรมบูซิลเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์ชนิดเรื้อรังท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 คะแนนพยากรณ์สำหรับทำนายความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย