ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ สิงห์บุระอุดม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอ็จ สโรบล 5
2 แอนนา สายมณีรัตน์ 5
3 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 4
4 สุขุมวัฒน์ พีรพันธุ์ 4
5 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
6 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 2
7 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
8 ชไมพร กิตติธรรมกุล 2
9 ประภา ศรีพิจิตต์ 2
10 กิติศักดิ์ อำนวยกิจ 2
11 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
12 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 2
13 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
14 ธีระ สูตะบุตร 2
15 สุเทพ พูนสวัสดิ์ 2
16 เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์ 2
17 ไพโรจน์ จ๋วงพานิช 2
18 วิจัย รักวิทยาศาสตร์ 2
19 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
20 สุภาพร อิสริโยดม 1
21 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
22 สมนึก วงศ์ทอง 1
23 สมศิริ แสงโชติ 1
24 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
25 เลขา มาโนช 1
26 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
27 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
28 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
29 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
30 จำเริญ เที่ยงธรรม 1
31 นายฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
32 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
33 สมเกียรติ ประสานพานิช 1
34 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ 1
35 สุเทพ ทองแพ 1
36 รวี เสรฐภักดี 1
37 นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง 1
38 อรอุมา เพียซ้าย 1
39 ธิดา เดชฮวบ 1
40 บัญชา ชิณศรี 1
41 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2549 2
5 2543 1
6 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืช : แนเจอรัลบี
ปี พ.ศ. 2555
2 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม
3 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
4 การเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
5 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาการใช้สารสกัดจากต้นตะไคร้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ (meteritis)
7 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2543
8 การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิสายพันธุ์ใหม่