ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม CAD/CAM สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2552
2 การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด
3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมย้อนรอย ด้วยโปรแกรม Geomagic Studio
4 การสร้างแบบจำลองพื้นฐานด้วยโปรแกรม Pro/Engineer Wildfire 4.0
5 การศึกษาผลกระทบของขนาดดายและอัตราส่วนผสมน้ำที่มีผลต่อค่าความร้อน และความหนาแน่นของกากเมล็ดสบู่ดำอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2551
6 การสร้างแบบจำลองพื้นผิวด้วยโปรแกรม Unigraphics NX6
ปี พ.ศ. 2550
7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ 3 มิติในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน
8 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน
9 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยเทคนิคแบบสกรูอัด
10 เครื่องอัดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับกากเมล็ดสบู่ดำ
11 วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
12 การสร้างแบบจำลองพื้นฐานด้วยโปรแกรม Unigraphics NX6
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมย้อนรอยในอุตสาหกรรม REM
14 The Application of 3D Scanner in Reverse Engineering