ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ คำอ่อน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสามารถในการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
3 สมรรถนะด้านปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
4 การดำเนินงานระบบประกันหลักสุขภาพในะดับพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดขนแก่นและกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2548
5 สมรรถนะที่จำเป็นด้านการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น