ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ณรงค์ฤทธิ มณีจิระปราการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2544 1
8 2543 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2 โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
3 โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
4 เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต้นทุนต่ำ
5 เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
6 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยการตรวจจับปริมาณเม็ดเลือดแดง
7 เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดตีบส่วนปลายแบบไม่รุกล้ำ
8 เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
9 เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดตีบส่วนปลายแบบไม่รุกล้ำ
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดส่วนปลายแบบไม่รุกล้ำ
11 เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดส่วนปลายแบบไม่รุกล้ำ
ปี พ.ศ. 2549
12 เครื่องมือตรวจจับความผิดปรกติการทำงานของหัวใจเบื้องต้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณคลื่นเสียงเชิงกลจากการทำงานของหัวใจ
ปี พ.ศ. 2544
13 พัลส์โพสิชั่นมอดูเลตชั่นแบบไม่มีสัญญาซิงโครไนซ์
ปี พ.ศ. 2543
14 พัลส์โพสิชั่นมอดูเลตชั่นแบบไม่มีสัญญาณซิงโครไนซ์