ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ชัย จักษุพา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2546 1
4 2542 1
5 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การทดสอบฤทธิ์คลายความวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา
ปี พ.ศ. 2548
2 การทดสอบฤทธิ์คลายวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา
ปี พ.ศ. 2546
3 โครงการที่ 3 การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลฯที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน
ปี พ.ศ. 2542
4 การศึกษาผลของ losartan และ enalapril ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่ชักนำให้เป็น เบาหวานด้วย alloxan และผลต่อระดับไตรกลีเซอไรด์ และ total cholesterol ในหนูขาวที่ชัก นำให้มีระดับไขมันในเลือดสูงด้วยโคเลสเตอรอล
ปี พ.ศ. 2541
5 การทดสอบฤทธิ์คลายความวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา
6 การทดสอบฤทธิ์คลายความวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา