ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2552 1
4 2548 1
5 2541 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผู้หญิงกับการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเพื่อสร้างมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ปี พ.ศ. 2552
4 อัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ปี พ.ศ. 2541
6 แนวทางและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา