ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิรวุฒิ เสนาคำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2551 2
3 2550 1
4 2546 1
5 2541 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 " ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"
2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 " ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"
ปี พ.ศ. 2551
3 วัฒนธรรมศึกษาหรือการศึกษาวัฒนธรรม
4 การศึกษาการสัมผัสฝุ่นไม้ยางพาราที่เกิดจากการทำงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอาการระบบทางเดินหายใจของผู้สัมผัสฝุ่นไม้ยางพารา ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
5 ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม
ปี พ.ศ. 2546
6 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน และการจัดสวัสดิการในชุมชนประมงขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
7 โครงการการวิจัยและประเมินศักยภาพประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช