ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิต ศิริบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68
ปี พ.ศ. 2542
2 โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
3 การเปรียบเทียบสมรรถนะการบีบอัดภาพระหว่างเทคนิคเจเพ็กและเวฟเลต สำหรับภาพติดบัตรประจำตัว
4 โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68
ปี พ.ศ. 2539
5 การพัฒนาชั้นตัวควบคุมเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบฮีปชนิดทวิภาค
6 การเรียนรู้ของแขนหุ่นยนต์โดยใช้การโปรแกรมพันธุการ
7 การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2538
8 การสร้างวัตถุที่เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้