ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติมา นุตราวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
2 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
3 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
4 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
5 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
6 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรี นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
7 การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากสุนัขและแมวในจังหวัดขอนแก่น
8 คุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์ของเชื้อวิบริโอ คลอลีรา นอนโอหนึ่งที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
9 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
10 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาระบาดวิทยาด้านน้ำเหลืองและอณูชีววิทยาของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสจากสุกรและคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน