ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไม้เขาแกะ (Rhynchostylis coelestris Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2558
3 การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
5 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
6 การพัฒนาพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
9 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
10 พันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
11 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
12 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
13 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
14 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี พ.ศ. 2553
15 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
16 การสำรวจและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
17 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
18 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
19 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
20 การสำรวจและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
21 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
22 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
23 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
24 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
25 การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง [Doritis pulcherima Lindl.] ในพื้นที่โคกภูตากา ด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
26 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ Cleisostoma arietinum [Rchb.f Garay] ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
27 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
28 การสำรวจและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ปี พ.ศ. 2550
29 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภท Epiphyte ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
30 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
31 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภท Epiphyte ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
32 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
33 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
34 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
35 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุ-กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
36 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภท Epiphyte ในพื้นที่โคกภูตากา
37 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในพื้นที่โคกภูตากา
38 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภท Epiphyte ในพื้นที่โคกภูตากา
39 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุ-กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
40 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
41 การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพิมธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว