ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแยกค่าข้อมูลภาพของโรคมะเร็งเต้านมในภาพเอกซเรย์เต้านม
2 การพัฒนาอัลกอริทึมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนอุ้งเชิงกราน
ปี พ.ศ. 2553
3 ภาระกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
4 ภาระกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
6 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก
7 ระบบคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับแบบ real time
ปี พ.ศ. 2550
8 สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์เรื่อง การสร้างภาพดิจิทัล
9 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
10 การประดิษฐ์ตู้ไฟส่องฟิล์มแบบส่องสว่างด้วยแสงสีฟ้าที่ปรับระดับความเข้มของการส่องสว่าง
11 สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง การสร้างภาพดิจิทัล