ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
2 เครื่องอบแห้งกล้วยเล็บมือนางแบบผสมผสานที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
6 เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ
7 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
8 การออกแบบเข็มขัดพยุงหลังโดยใช้แผ่นรองรับที่ทำจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
9 ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป
ปี พ.ศ. 2539
10 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาอิฐที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 พลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มเพื่อชุมชน