ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 7
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 2
9 2550 6
10 2549 9
11 2548 4
12 2547 9
13 2546 3
14 2544 2
15 2543 2
16 2542 1
17 2541 3
18 2540 3
19 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2557
2 ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม (Filopaludina spp.) ในที่ราบลุ่ม เชียงใหม่-ลำพูน
ปี พ.ศ. 2556
3 Epidemiology of cercarial stage of trematodes in freshwater snails from Chiang Mai province, Thailand
ปี พ.ศ. 2555
4 Development of a multiplex PCR assay for their detection and differentiation using specific primers derived from HAT-RAPD
5 Co-infection with Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui detected by human fecal examination in Chomtong district, Chiang Mai Province, Thailand
6 อัตลักษณ์ทางอณูชีววิทยาและการกระจายเชิงภูมิศาสตร์ของพยาธิใบไม้วงศ์ heterophyidae ในลุ่มน้ำปิงตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
7 Seasonal variation of metacercariae in cyprinoid fish from Kwae Noi Bamroongdan Dam, Phitsanulok province, Northern Thailand
8 Infection dynamics and molecular identification of metacercariae in cyprinoids from Chiang Mai and Sakon Nakhon Provinces
9 Two new species of Cucullanus Müller, 1777 (Nematoda: Cucullanidae) from marine fishes off Thailand.
10 Development of HAT-RAPD marker for detection of stellantchasmus falcatus infection
11 Raphidascaris (Ichthyascaris) arii sp. n. (Nematoda: Anisakidae), a new ascaridoid nematode from marine catfishes in the Gulf of Thailand
12 Two New Sibling Species of Procamallanus (Spirocamallanus) (Nematoda: Camallanidae) from Marine Fishes in the Gulf of Thailand
13 ระบาดวิทยาและการตรวจสอบทางอณูชีววิทยาของพยาธิใบไม้ในตับขนาดใหญ่ (Fasciola gigantica) ร่วมกับพยาธิใบไม้ในกระเพาะผ้าขี้ริ้วบางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
14 Prevalence of Haplorchis taichui in field-collected snails: A molecular approach
15 Molecular markers for identification of stellantchasmus falcatus and a phylogenic study using the HAT-RAPD method
16 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคนิคอณูชีววิทยาเพื่อการศึกษาระบาดของพยาธิใบไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมแอ่งฝาง-แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
17 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคนิคอณูชีววิทยา เพื่อศึกษาการระบาดของพยาธิใบไม้ ในพื้นที่เกษตรกรรมแอ่งฝาง-แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
18 Haplorchis taichui, Witenberg, 1930: Development of a HAT-RAPD marker for the detection of minute intestinal fluke infection
19 Copro-diagnosis of Haplorchis taichui infection using sedimentation and PCR-based methods
20 Development of PCR-based diagnosis of minute intestinal fluke, Haplorchis taichui
21 Moleculer identification of larval trematode in intermediate hosts from Chaing Mai, Thailand
22 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR เพื่อตรวจสอบอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ Opisthorchis viverrini และ Haplorchis taichui ในปลาเกล็ดขาวและในคน
ปี พ.ศ. 2551
23 Opisthorchis viverrini infection in minute intestinal fluke endemic areas of Chiang Mai Province, Thailand
24 พลวัตรการติดเชื้อพยาธิในไม้ Heterophyidae ระยะตัวอ่อนในสัตว์น้ำบางชนิดและไข่พยาธิในคน
ปี พ.ศ. 2550
25 การตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
26 Prevalence of Haplorchis taichui and Haplorchoides sp. metacercariae in freshwater fish from water reservoirs, Chiang Mai, Thailand
27 Haplorchis taichui: Worm recovery rate and immune responses in infected rats (Rattus norvegicus)
28 Enterobiasis infections among Thai school children: Spatial analysis using a geographic information system
29 The occurrence of heterophyid metacercariae in freshwater fish from reservoirs
30 การตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2549
31 A new record of Clinostomum philippinensis (Valasquez, 1959) in Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) from Bung Borapet, Nakhon Sawan, Thailand.
32 Survival of Haplorchis taichui metacercariae in Lab-Pla, Thai traditional food preparation.
33 Utivarachna rama sp. n., a new species of tracheline spiders (Araneae: Corinnidae) from Thailand
34 High annealing temperature-random amplified polymorphic DNA (HAT-RAPD) analysis of three paramphistome flukes from Thailand
35 Mucosal mast cell responses in rats (Rattus norvegicus) experimentally infected with Centrocestus caninus
36 Chronological observations of intestinal histopathology in rats (Rattus norvegicus) infected with Centrocestus caninus.
37 Dna quantities and qualities from various stages of some trematodes using optical and HAT-RAPD methods.
38 Description of the male of Hersilia vicina Baehr & Baehr, 1993 from northeastern Thailand, with notes on the albomaculata-group (Araneae, Hersiliidae)
39 Effect of niclosamide on the tegumental surface of Haplorchis taichui using scanning electron microscopy
ปี พ.ศ. 2548
40 A survey of helminths in cyprinoid fish from the Mae Ngad Somboonchon Reservoir, Chiang Mai Province, Thailand
41 In vitro effects of aqueous extract from Artocarpus takoocha Roxb on tegumental surface of Haplorchis taichui.
42 High prevalence of Haplorchis taichui metacercariae in cyprinoid fish from Chiang Mai Province, Thailand
43 Some factors affecting Stellantchasmus falcatus metacercaria in laboratory.
ปี พ.ศ. 2547
44 การบ่งบอกระดับอณูของพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus Onji & Nishino, 1916
45 Treatment of Stellantchasmus falcatus in Gallus gallus domesticus by niclosamide and some anthelminthic plants
46 Helminths of vertebrates in Mae Sa Stream, Chiang Mai, Thailand
47 Trematodes from fish in the Bhumipol Dam, Tak Province, Thailand
48 Survey of helminths in climbing perch (Anabas Testudineus) from San Sai District, Chiang Mai Province
49 Health behavior associated with Opisthorchis viverrini infection in Khukan District, Si Sa Ket Province, Thailand
50 ผลของนิโคลซาไมด์ต่อผิวหนังพยาธิใบไม้ Haplorchis iaichui โดยวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
51 ผลของนอโคลซาไมด์ต่อผิวหนังพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
52 ผลของนิโคงซาไมด์ต่อผิวหนังพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2546
53 Susceptibility of rodents to Stellantchasmus falcatus infection.
54 Investigation of Stellantchasmus falcatus metacercariae in half-beaked fish, Dermogenus pusillus from four districts of Chiang Mai Province, Thailand
55 Recovery and growth of Haplorchis taichui (Trematoda : Heterophyidae) in chicks
ปี พ.ศ. 2544
56 Helminths of freshwater animals from five provinces in Northern Thailand
57 A survey of helminths in freshwater animals from some areas in Chiang Mai
ปี พ.ศ. 2543
58 Metacercaria from freshwater fishes of Mae Sa Stream, Chiang Mai, Thailand
59 Reinvestigated life history of Moniliformis dubius meyer, 1933 in Chiang Mai, Thailand
ปี พ.ศ. 2542
60 ความหลากหลายของหนอนพยาธิในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
61 Sphaerechinorhynchus macropisthospinus sp. n. (Acanthocephala: Plagiorhynchidae) from Lizards, Frogs, and Fish in Thailand
62 Occurrence of two heterophyid metacercariae Haplorchis and Haplorchoides in cyprinoid fish of some districts in Chiang Mai and Lumphun Province
63 Experimental host of Stellantchasmus falcatus
ปี พ.ศ. 2540
64 A survey of helminth infection in rats (Rattus spp) from Chiang Mai Moat
65 Light and scanning electron microscopy of Stellantchasmus sp (Trematoda : Heterophyidae)
66 Helminths in house lizards (Reptilia : Gekkonidae)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 Prevalence of Haplorchis taichui infection in snails from MaeTaeng Basin, Chiang Mai Province, by using morphological and molecular techniques
68 Prevalence of Stellantchasmus falcatus infection in half-beaked fish (Dermogenus pusillus) from Chiang Mai province and Pathological effects on fish tissue. The 3rd CMU Graduate Research Conference. 23 November 2012, Chiang Mai University, Thailand.
69 Collar spines of Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) Looss, 1899: Light and scanning electron microscopic studies. Journal of the Microscopy Society of Thailand 2012, 5(1-2), 19-22.
70 Prevalence and diversity of Raillietina spp. (Cestoda: Davaineidae) in Domestic chicks (Gallus gallus domesticus) from Phayao province
71 Echinostoma revolutum : Freshwater snails as the second intermediates in Chiang Mai, Thailand
72 Occurrence and molecular identification of liver and minute intestinal flukes metacercariae in freshwater fish from Fang -Mae Ai Agricultural Basin, Chiang Mai Province, Thailand
73 Spatial analysis and geographic information to reduce risk in community; Nong Pling Model. 4 th International Conference on geo-information technology for natural diaster management. 7-8 November 2012, Colombo, Srilanka.
74 Molecular identification of Trematode, Haplorchis taichui cercaria (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera snail using ITS2 sequences
75 Prevalence and molecular identification of pleurolophocercous cercaria infected in some thiarid snails in Chiang Mai Province using HAT-RAPD PCR Method. The 3rd CMU Graduate Research Conference. 23 November 2012, Chiang Mai University, Thailand.
76 Geographic information of fish-borne parasitic metacercaria in Chi river
77 Mapping and surveillance of Opisthorchiasis study in Khon Kaen: Ban Non Model.4th International Conference on geo-information technology for natural diaster management
78 Diversity of helminths in fifteen species of marine fishes from Prachaup Khiri Khan province. The Fifth International Conference with the Theme