ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูเกียรติ คุปตานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษากระบวนการอบแห้งไม้ยางพาราแบบต่อเนื่องโดยวิธีการทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาเครื่องอบหมากโดยใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ชีวมวล
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาเครื่องอบหมากโดยใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ชีวมวล
4 การพัฒนาเครื่องอบหมากโดยใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ชีวมวล
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2541
7 คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทัศนะของผู้จ้าง/ผู้บังคับบัญชา
ปี พ.ศ. 2540
8 คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทัศนะของผู้จ้าง/ผู้บังคับบัญชา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์