ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูลีรัตน์ คงเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นและความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าออสโมติค บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
3 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิต ของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประะเทศไทย
4 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณลุ่มน้ทะเลสาบสงขลา
6 การประเมินศักยภาพ-เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
8 ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
9 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทางทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
10 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2551
11 ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลบริเวณภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย