ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า :
2 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การได้กลับคืนโคบอลต์จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานแล้ว
5 การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค
ปี พ.ศ. 2552
6 การกู้กลับคืนนิกเกิลโคบอลต์จากแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่ใช้งานแล้ว
7 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
8 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 2)
9 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
10 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
12 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1)
13 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
14 อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น
ปี พ.ศ. 2541
15 การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ
ปี พ.ศ. 2539
16 ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2530
17 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติผิวเลือกรังสี AMCRO บนผิวรองรับทองแดง