ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชาติ ธรรมเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์ความผิดปกติของลายนิ้วมือในเด็กออทิสติก:โอกาสในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการตรวจคัดกรอง
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาตะกอนสึนามิโบราณบริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา และชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประวัติการเกิดสึนามิขนาดใหญ่ในประเทศไทย
3 วิธีการใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์เครื่องสำอางและธุรกิจสปาไทยด้วยคริสตัลทองคำบริสุทธิ์99.99% ผลิตจากนาโนเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ของหมึกนำไฟฟ้าจากอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน
7 การพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ของหมึกนำไฟฟ้าจากอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน
ปี พ.ศ. 2551
8 คอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินความเข้มข้นสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ระดับอุตสาหกรรม (ปีที่ 2)