ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมสาย สีลวานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2535
2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
ปี พ.ศ. 2533
3 กรรมวิธีทำมะขามผง
4 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
5 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2532
6 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและความชื้น ในกะปิชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2531
7 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2529
8 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและความชื้น ในกะปิชนิดต่าง ๆ
10 กรรมวิธีทำมะขามผง
11 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
12 กรรมวิธีทำมะขามผง