ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา ตันติกิตติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิพร พรหมขุนทอง 12
2 นเรศ ซ่วนยุก 11
3 กิจการ ศุภมาตย์ 7
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 ไพรัตน์ โสภโณดร 5
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 5
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
8 อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 4
9 วิมล จันทรโรทัย 3
10 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 3
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
12 Boonkob Viriyapongsutee 2
13 Theeawoot Lerssulthichawal 2
14 Wutiporn Phromkunthong 2
15 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล 2
16 บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี 2
17 อัจฉรา เพ็งหนู 1
18 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
19 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
20 Toshiaki Itamin 1
21 อรพรรณ ยอดสะอึ 1
22 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 1
23 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 1
24 เจริญ นาคะสรรค์ 1
25 อลิษา หนักแก้ว 1
26 นันทนา น้ำฝน 1
27 อริสา สุวรรณรัตน์ 1
28 อิตามิ, โตชิอากิ 1
29 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
30 จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 1
31 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
32 จิราพร เกษรจันทร์ 1
33 สุรพล สุดารา 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 P. Sophanodora 1
36 S. Mahankij 1
37 C. Tantikitti 1
38 บริษัท DSM Switzerland, National Research Council of Canada 1
39 A. Maeros 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 4
6 2555 1
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 2
10 2550 1
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 2
14 2545 1
15 2544 1
16 2541 1
17 2525 1
18 1086 1
19 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2560
2 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
3 รูปแบบและการเก็บรักษาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าสำหรับอาหารปลากะพงขาวที่มีการใช้วัตถุดิบพืชทดแทนปลาป่น
ปี พ.ศ. 2559
4 Biological effectiveness of Met-Met compared to DL-Met in shrimps
ปี พ.ศ. 2558
5 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
ปี พ.ศ. 2557
6 Relative biological effectiveness of MHA-Ca relative to Met-Met in shrimps
7 Food Seasoning by-products on growth performance and immune responses of Asian seabass and white shrimp
8 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
9 พัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2555
10 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
ปี พ.ศ. 2554
11 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
12 แหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงขาว
ปี พ.ศ. 2552
13 การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาววัยอ่อน
14 การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vanname).
ปี พ.ศ. 2550
15 Biochemical mechanisma in absorption, retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic Salmon Simo Solar.
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาเทคนิคMultiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอดโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทย (ชื่อเดิม การแพร่กระจายของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกรูปกลมในปลาเศรษฐกิจของไทย)
17 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง(Mystus ncmurus Cuv. Vol.)
ปี พ.ศ. 2548
18 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
19 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดซั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
20 การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2545
21 ผลของการแทนที่ปลาป่นด้วยถั่วเหลืองสกัดน้ำมันที่ระดับต่างๆ และอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหารและการขับถ่ายในโตรเจนของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง [Mystus nemurus Cuv. & Val.]
ปี พ.ศ. 2541
23 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2525
24 อิทธิพลของช่วงเวลาโผล่เหนือน้ำและลักษณะการวางวัสดุให้หอยเกาะ ที่มีต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis Iredale & Roughly)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
26 Relative biological effectiveness of MHA-Ca relative to Met-Met in shrimps
27 Food Seasoning by-products on growth performance and immune responses of Asian seabass and white shrimp
28 Biological effectiveness of Met-Met compared to DL-Met in shrimps