ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2556
2 ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้สูงอายุหญิงบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
4 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
5 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ ครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
7 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2546
9 กางเกงสำหรับเด็กชายสมองพิการประเภทไดพลีเจีย
ปี พ.ศ. 2545
10 กางเกงสำหรับเด็กชายสมองพิการประเภทไดพลีเจีย