ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุตินุช สุจริต
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของสารกันเสียจากธรรมชาติจากพืชสมุนไพรต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไมและเนื้อปลาแล่ในระหว่างการแช่เย็น
2 การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
ปี พ.ศ. 2559
3 คุณค่าทางโภชนาการและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเห็ดแครงแห้ง
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนายางประหยัดพลังงานจากยางธรรมชาติความหนืดต่ำซิลิกามาสเตอร์แบทสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
6 การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
8 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยแครงทั้งเปลือกและเนื้อหอยแครงแกะเปลือกแช่เย็นที่ผ่านการใช้ความร้อนร่วมกับกรดแลกติกภายใต้สภาวะการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปร
9 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม
10 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
11 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
12 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ
13 ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
ปี พ.ศ. 2555
14 ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
15 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
ปี พ.ศ. 2554
16 การเจริญเติบโต พัฒนาการ และองค์ประกอบทางเคมีของปูแสม (Episesarma singaporensis Tweedie"
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2548
18 การศึกษาการผลิตปุ๋ยปลาหมักจากเศษปลามูลค่าต่ำ
ปี พ.ศ. 2546
19 การเตรียมกล้าเชื้อผง สำหรับการผลิตปลาส้ม
20 การศึกษาการผลิตปุ๋ยปลาหมักจากเศษปลามูลค่าต่ำ
21 การศึกษาการผลิตปุ๋ยปลาหมักจากเศษปลามูลค่าต่ำ
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาการผลิตปุ๋ยปลาหมักจากเศษปลามูลค่าต่ำ
23 การศึกษาตัวกรอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพน้ำในตู้ปลา
24 การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2544
25 การเตรียมกล้าเชื้อผง สำหรับการผลิตปลาส้ม
26 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
27 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2543
28 การศึกษาตัวกรอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพน้ำในตู้ปลา
ปี พ.ศ. 2542
29 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2540
30 การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน