ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุตินธร พันธ์วงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2553 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาการระงับฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ได้รับการกระตุ้นเชิงแสงและกัวนีน ด้วยแบบจำลองเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาการระงับฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ได้รับการกระตุ้นเชิงแสงและกัวนีน ด้วยแบบจำลองเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ไดนามิกส์ในสถานะกระตุ้นของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีน Bacteriorhodopsin และ Halorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM
4 การศึกษากระบวนการโฟโตไอโซเมอไรเซชันที่ขึ้นอยู่กับ pH ของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีน proteorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปรากฎการณ์ไดนามิกส์ในสถานะกระตุ้นของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีนBacteriorhodopsin Halorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM