ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาอาหารหอยหวาน
ปี พ.ศ. 2548
3 โครงการวิจัยหอยหวาน
ปี พ.ศ. 2544
4 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina Linne'ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
5 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus,1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
6 ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758] ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน
ปี พ.ศ. 2539
7 พิษของปรอทและตะกั่วที่มีต่อกุ้งกุลาดำ (Penecus monodon Fabricus)
ปี พ.ศ. 2532
8 พิษของปรอทและตะกั่วที่มีต่อกุ้งกุลาดำ (Penecus monodon Fabricus)
ปี พ.ศ. 2523
9 อนุกรมวิธานของปูเสฉวนในประเทศไทย