ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิตชไม โอวาทฬารพร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 3
4 2558 1
5 2557 5
6 2556 2
7 2555 10
8 2554 2
9 2553 4
10 2552 4
11 2551 4
12 2550 1
13 2549 4
14 2548 2
15 2547 4
16 2544 1
17 543 65
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านอักเสบของสารยับยั้งไดเปปทิดีลเปปทิเดส-4 ที่ได้จากหัวร้อยรู
ปี พ.ศ. 2561
2 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2560
3 การศึกษาศักยภาพในการเตรียมสบู่เหลวจากน้ำขี้เถ้าจากการเผาเศษไม้ยางพารา ระยะที่ 2
4 การสำรวจสมุนไพรในตำรับยาสมุนไพรรักษาเบาหวานที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ Dipeptidyl Peptidase IV
5 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของ DMSO และ triamcinolone acetonide ใน topical solution สำหรับรักษา amyloidosis
ปี พ.ศ. 2558
6 สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากเปลือกต้นไข่เน่า (Vitex glabrata)
ปี พ.ศ. 2557
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อยาหลายขนานด้วยอนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้น
8 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของ minoxidil, สารต้านอนุมูลอิสระและสารกันเสีย ในอีมัลชั่นสำหรับทาภายนอก โดยเทคนิค HPLC
9 การพัฒนาระบบนำส่งเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินด้วยนาโนโพลิเมอร์ไมเซลล์ของ เอ็น-เบนซิลซัคซินิลไคโตแซน
10 การเตรียมไตรซัคซินิลไคโตแซน-5-อะมิโนซาลิไซลิกแอซิดคอมโพสิดเพื่อการนำส่งยาสู่โคลอน
11 การเตรียมและประเมิน 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด เอโซเบนซิลเพคติน เพื่อการนำส่งสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
ปี พ.ศ. 2556
12 การศึกษาผลของอนุพันธ์ของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและ การควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDs
13 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Ibuprofen ด้วยเทคนิค HPLC เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้อนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล และอนุพันธ์ไซโคลเด็กตรินซ์กราฟต์ควอร์เทอไนซ์ไคโตแซนในการใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2555
14 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคู เพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
15 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
16 การเตรียม quaternized chitosan nanoparticle เพื่อการนำส่งยาต้านอักเสบ
17 การเตรียมอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้ศึกษาความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDs
18 การเตรียมอนุพันธ์ไฮดรอกซีโพรพิลเลชันของแป้งสาคูเพื่อใช้ในการเตรียมเป็นสารช่วยกระจายตัวสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
19 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคู เพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
20 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคูเพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
21 การเตรียมอนุพันธ์ไฮดรอกซีโพรพิลเลชันของแป้งสาคูเพื่อใช้ในการเตรียมเป็นสารช่วยกระจายตัวสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
22 การเตรียม quaternized chitosan nanoparticle เพื่อการนำส่งยาต้านอักเสบ
23 การเตรียมอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้ศึกษาความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDs
ปี พ.ศ. 2554
24 การประยุกต์ใช้ควอเทอร์ไนซ์ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
25 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค reverse phase high performance liquid chromatograph ในการวิเคราะห์ aminacrine hydrochloride ในสูตรตำรับครีม
ปี พ.ศ. 2553
26 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูและผลของอนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยา NSAIDs
27 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน หรือ HPC
28 การศึกษาผลของอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแข็งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยNSAIDS
29 การศึกษาผลของกลูโคซามันเมลลาร์ดไคโตซานต่อความสามารถในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
ปี พ.ศ. 2552
30 การใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยาที่ละลายน้ำได้น้อย
31 การศึกษาการเตรียมเม็ดไคโตซานด้วยปฏิกิริยาครอสลิงค์กับน้ำยางธรรมชาติที่มีหมู่อิพอกไซด์เพื่อใช้ในการนำส่งยาทางผิวหนัง
32 การศึกษาการเตรียมไมเซลล์ของพลูโรนิค บล็อกโพลีเมอร์ที่มีการเชื่อมต่อที่ผิวโดยใช้ไคโตแซน
33 การศึกษาผลของการใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ที่เตรียมปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่มีต่อการปลดปล่อยที่ละลายน้ำได้น้อย, อินโรเมธาซิน
ปี พ.ศ. 2551
34 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาการปิดวงของอัลลิลอัลกอฮอล์ อัลลิลเอมีน และอัลลิลคาร์บอกซิลิก แอซิด
35 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำส้มควันไม้เพื่อศึกษาศักยภาพในการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง
36 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
37 การพัฒนาการแยก enantiomers ของ DOPA โดยใช้ metallo-diaminoalkane cyclodextrins เป็นสารเติมใน mobilephase ของ HPLC
ปี พ.ศ. 2550
38 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน
ปี พ.ศ. 2549
39 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
40 การสังเคราะห์เบต้า-cyclodextrin amoxicillin conjugated และการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
41 การสังเคราะห์ Curemin derivatives-piperic acid และTetrahydrocurcumin derivatives-piperic acid conjugates เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
42 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับโพลิเอทิลีนกลัยคอล
ปี พ.ศ. 2548
43 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
44 การพัฒนาการสังเคราะห์สารประกอบอนุพันธ์ของ Tetrahydrocurcumins และการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2547
45 โครงการอาหารปลอดสารพิษในสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
46 การพัฒนาการสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากโดยเครื่อง Accelerated solvent extraction เพื่อใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
47 การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบ Tetrahydrocurcumins และอนุพันธ์เพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
48 การเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำของ Rhinacanthin-Cที่สกัดได้จากใบของต้นทองพันชั่ง (Rhimacanthus masutus).
ปี พ.ศ. 2544
49 Indirect determination of Fluoroquinolone antibiotics using Atomic absorption spectroscopy.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Ibuprofen ด้วยเทคนิค HPLC เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้อนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล และอนุพันธ์ไซโคลเด็กตรินซ์กราฟต์ควอร์เทอไนซ์ไคโตแซนในการใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด