ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิตชไม โอวาทฬารพร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 1
7 2555 6
8 2554 2
9 2553 4
10 2552 4
11 2551 4
12 2550 1
13 2549 4
14 2548 2
15 2547 4
16 2544 1
17 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านอักเสบของสารยับยั้งไดเปปทิดีลเปปทิเดส-4 ที่ได้จากหัวร้อยรู
2 สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากเปลือกต้นไข่เน่า (Vitex glabrata)
ปี พ.ศ. 2561
3 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสหรือแอลฟาอะไมเลสจากสมุนไพร 14 ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยรักษาโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2560
4 การศึกษาศักยภาพในการเตรียมสบู่เหลวจากน้ำขี้เถ้าจากการเผาเศษไม้ยางพารา ระยะที่ 2
5 การสำรวจสมุนไพรในตำรับยาสมุนไพรรักษาเบาหวานที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ Dipeptidyl Peptidase IV
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาศักยภาพในการเตรียมสบู่เหลวจากน้ำขี้เถ้าจากการเผาเศษไม้ยางพารา ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2557
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อยาหลายขนานด้วยอนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้น
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาผลของอนุพันธ์ของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและ การควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDs
ปี พ.ศ. 2555
9 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคู เพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
10 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
11 การเตรียม solid dispersion คอมโพสิทโดยใช้อนุพันธ์ succinylated ของแป้งสาคูเพื่อเพิ่มการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
12 การเตรียมอนุพันธ์ไฮดรอกซีโพรพิลเลชันของแป้งสาคูเพื่อใช้ในการเตรียมเป็นสารช่วยกระจายตัวสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
13 การเตรียม quaternized chitosan nanoparticle เพื่อการนำส่งยาต้านอักเสบ
14 การเตรียมอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้ศึกษาความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยา NSAIDs
ปี พ.ศ. 2554
15 การประยุกต์ใช้ควอเทอร์ไนซ์ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
16 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค reverse phase high performance liquid chromatograph ในการวิเคราะห์ aminacrine hydrochloride ในสูตรตำรับครีม
ปี พ.ศ. 2553
17 การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูและผลของอนุพันธ์ฟอสเฟตของแป้งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยา NSAIDs
18 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน หรือ HPC
19 การศึกษาผลของอนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแข็งสาคูต่อความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยของยNSAIDS
20 การศึกษาผลของกลูโคซามันเมลลาร์ดไคโตซานต่อความสามารถในการละลายน้ำของยาที่ละลายน้ำได้น้อย
ปี พ.ศ. 2552
21 การใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำและการควบคุมการปลดปล่อยยาที่ละลายน้ำได้น้อย
22 การศึกษาการเตรียมเม็ดไคโตซานด้วยปฏิกิริยาครอสลิงค์กับน้ำยางธรรมชาติที่มีหมู่อิพอกไซด์เพื่อใช้ในการนำส่งยาทางผิวหนัง
23 การศึกษาการเตรียมไมเซลล์ของพลูโรนิค บล็อกโพลีเมอร์ที่มีการเชื่อมต่อที่ผิวโดยใช้ไคโตแซน
24 การศึกษาผลของการใช้ไคโตแซนที่ละลายน้ำได้ที่เตรียมปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่มีต่อการปลดปล่อยที่ละลายน้ำได้น้อย, อินโรเมธาซิน
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาการปิดวงของอัลลิลอัลกอฮอล์ อัลลิลเอมีน และอัลลิลคาร์บอกซิลิก แอซิด
26 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำส้มควันไม้เพื่อศึกษาศักยภาพในการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง
27 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยาฤทธิ์ทางชีวภาพ ทางนาโนลิโปโซมที่มี Rhinacantnin C ที่สกัดจากใบทองพันชั่ง
28 การพัฒนาการแยก enantiomers ของ DOPA โดยใช้ metallo-diaminoalkane cyclodextrins เป็นสารเติมใน mobilephase ของ HPLC
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับไคโตแซน
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาการสังเคราะห์ Palladium-zeolite ระดับอนุภาคเพื่อใช้เป็นสารเร่งในปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์
31 การสังเคราะห์เบต้า-cyclodextrin amoxicillin conjugated และการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
32 การสังเคราะห์ Curemin derivatives-piperic acid และTetrahydrocurcumin derivatives-piperic acid conjugates เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
33 การพัฒนาการนำส่งยาต้านอักเสบ 5-อะมิโนซาลิซิลิก แอซิด สู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนโดยการเชื่อมต่อกับโพลิเอทิลีนกลัยคอล
ปี พ.ศ. 2548
34 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
35 การพัฒนาการสังเคราะห์สารประกอบอนุพันธ์ของ Tetrahydrocurcumins และการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2547
36 โครงการอาหารปลอดสารพิษในสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
37 การพัฒนาการสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากโดยเครื่อง Accelerated solvent extraction เพื่อใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
38 การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบ Tetrahydrocurcumins และอนุพันธ์เพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
39 การเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำของ Rhinacanthin-Cที่สกัดได้จากใบของต้นทองพันชั่ง (Rhimacanthus masutus).
ปี พ.ศ. 2544
40 Indirect determination of Fluoroquinolone antibiotics using Atomic absorption spectroscopy.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Ibuprofen ด้วยเทคนิค HPLC เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้อนุพันธ์คาร์บอกซีเมททิลของแป้งสาคูที่เชื่อมต่อกับโพลีเอทิลีนไกลคอล และอนุพันธ์ไซโคลเด็กตรินซ์กราฟต์ควอร์เทอไนซ์ไคโตแซนในการใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด