ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชำนาญ ปัญญาใส
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 12
2 Chumnarn Punyasai 7
3 วัชรากร หนูทอง 5
4 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 5
5 Watcharakon Noothong 4
6 อนุกูล น้อยไม้ 4
7 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 4
8 วีระชัย จันทร์สุด 3
9 สิทธิพงษ์ วงศ์น้ำคำ 3
10 ยุทธนา เจวจินดา 3
11 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 2
12 สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ 2
13 ชาญเดช หรูอนันต์ 2
14 Weerachai Chansud 2
15 Anukool Noymai 2
16 ศิโรรุจ ปินอิน 1
17 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
18 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 1
19 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
20 อนุชา เรืองพานิช 1
21 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
22 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
23 Charndet Hruanun 1
24 Amporn Poyai 1
25 Wutthinan Jeamsaksiri 1
26 เกษศิริ หลักเมือง 1
27 Suwat Sopitpan 1
28 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
29 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
30 เฉลิม คงชอบ 1
31 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
32 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
33 Thaweesak Koanantakool 1
34 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
35 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
36 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
37 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
38 Itti Rittaporn 1
39 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
40 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2550 13
3 2549 3
4 2548 1
5 2547 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 พัฒนาไอซีสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
2 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
3 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่านฉลากยาเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
4 การออกแบบผังภูมิของ RSP-1
5 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
6 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
7 วงจรรวม Decimation Filter สำหรับ Sigma-Delta A/D ใน Sensor
8 การออกแบบ RISC Sensor Process Core ที่กินไฟต่ำ
9 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบ T-Engine
10 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RF-ID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
11 การออกแบบวงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลโหมดกระแส
12 วงจรรวมเข้ารหัสโดยใช้ Tiny Encryption Algorithm (TEA)
13 การออกแบบผังภูมิทดสอบตัวต้านทาน ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
14 การออกแบบวงจร voltage-mode sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
15 การออกแบบผังภูมิวงจร voltage-mode sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
16 การออกแบบผังภูมิวงจร low-noise instrumentation amplifier สำหรับ sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
18 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
19 รายงานโครงการและการเงินฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาด้านการออกแบบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2548
20 รายงานประจำปี 2548 ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2547
21 ภาษา VHDL สำหรับออกแบบวงจรดิจิตอล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Integrated signal processing circuits for silicon microphones
23 A comparative analysis of behavioral simulation for third-order cascaded multi-bit Delta-Sigma modulator with interstage feedback paths
24 Design, simulation & modelling of MEMS based comb-drive tunneling effect gyroscope
25 Design and simulation of wireless, walking scratch-drive micro-robot
26 A finite state machine for controlling untethered scratch-drive micro-robot
27 Design and simulation of MEMS based tuning fork micro-gyroscope
28 A novel surveillance system for rescue and military operations
29 Simulation of MEMS based micro-gyroscope using CoventorWare
30 Optimization of fabrication process for MEMS based microneedles using ICP etching technology